Workshops

All the workshops that are planned you can also find on my FB page.

Feel free to reach out to me if you have an idea for a workshop on a specific event or for a group of women. I am happy to discuss the posibilities.

 

31 maart 2019: Pelvic Self-care

 

– DUTCH – (English below)

Wil jij…

Leren over je vrouwelijke lichaam en je seksualiteit?
Echte sisterhood ervaren in een veilige omgeving?
Weten hoe jij zelf je bekken kan bevrijden van blokkades en pijn?
Hierin begeleid worden door een zeer ervaren verloskundige/lichaamswerker?
Leren hoe jij jezelf van binnenuit kan laten stralen?
Leren hoe jij je volledig op je gemak kan voelen in jouw lichaam?

Dan is deze dag voor jou!

Heb jij ook weleens het gevoel dat je een “wonderwomen” moet zijn om je leven te organiseren? Als vrouwen hebben we vaak de neiging om veel aandacht te besteden aan andermans behoeften en wensen. Hierbij vergeten we dan onze eigen verlangens.
Wanneer je de tijd begint te nemen om aandacht te besteden aan je bekken door middel van zelf-massage, zal je merken dat je beter in je vel komt te zitten. Je bent hiervoor niet afhankelijk van anderen maar kunt je eigen gezondheid verbeteren. Als vanzelf sta je meer in contact met je seksualiteit en je bent beter in staat grenzen te voelen en aan te geven. Je voelt je ontspannen en begint te stralen van binnenuit.

Tijdens deze workshop ga je leren hoe jij je eigen bekken kunt masseren. Van buiten en van binnen. Je kunt tenslotte zelf het beste invoelen waar jouw lichaam behoefte aan heeft. Verder leer je dingen over je vrouwelijke seksualiteit die je nooit eerder hebt gehoord. Je krijgt een goede basis mee in begrip en zorg voor je lichaam.

Door middel van zachte oefeningen wordt je begeleid om in je lichaam “te zakken”. Je leert echt contact te maken met het gebied van je bekken, daar te voelen en aanwezig te zijn. Je bekken te bewonen. Dit alles in een veilige bedding van sisterhood, waarbij we vooral ook veel plezier maken!

Pelvic Self- care

Daphne begeleid je in de techniek van zelfmassage. Haar methode van werken is een mix van bewuste aanraking, lichaamswerk, fascia release, triggerpoint massage en energetisch werk. Tijdens dit deel van de workshop leer je hoe je je bekken en vagina vrij kan maken van blokkades. Deze blokkades veroorzaken gevoelloosheid en/of pijn, vaak ontstaan door emoties die niet kunnen worden geuit. Door zachte interne massage wordt het weefsel zacht zodat ontspanning optreedt, emoties vrij in het lichaam kunnen stromen en de gevoelloosheid of pijn oplost.

Daphne laat de techniek zien op haar naakte lichaam. Het is belangrijk dat je je comfortabel voelt hiernaar te kijken. Wanneer je zelf gaat oefenen kun je jezelf bedekken met een dekentje. Naaktheid is dus geen vereiste.

Wie is Daphne?

Daphne is een vroedvrouw. Ze heeft ervaring als holistisch verloskundige, maar ook jarenlang gewerkt als Medisch Verloskundige in een Academisch centrum. Door haar expertise als vroedvrouw, heeft ze veel kennis van het vrouwelijke lichaam.
Tegenwoordig is ze werkzaam als een Women’s health practitioner, waar ze zich voornamelijk richt op haar werk als lichaamswerker. Ze heeft verschillende trainingen gevolgd. Ze behaalde haar certificaat als tantric bodyworker, heeft de viscerale therapie bestudeert, deed trainingen in Myofascial energetic release, leerde de Gaia-methode van Suzanne Roursgaard en behaalde haar certificaat als Holistic Pelvic Care – Practitioner™. Uiteindelijk ontstond haar eigen manier van werken in het vrouwelijk lichaam en heeft ze de Integral Pelvic Therapy® ontwikkeld. Om deze therapie breder uit te dragen heeft ze samen met Marriette Frits een post HBO opleiding opgezet, waarin de eerste verloskundigen en lichaamswerkers nu worden opgeleid tot IPT practitioner.

Daphne vind dat elke vrouw het geschenk verdient in contact te zijn met haar eigen lichaam om haar sensualiteit en vrouwelijke essentie te ervaren. Ook in haar hoedanigheid als verloskundige, gebruikte ze de Pelvic Care-techniek regelmatig en ook daar zag ze een enorm voordeel in de vooruitgang en ervaring van de bevalling.

— Praktisch —

Inloop van 9:30-10:00, we starten om 10 uur.
Om iedereen voldoende persoonlijke aandacht te kunnen geven, is er plek voor maximaal 10 vrouwen
Breng een paar warme sokken, een deken en een matje mee.
Lunch wordt gedeeld op basis van Potluck, dus iedereen neemt iets te eten mee voor 2 á 3 personen.
Workshop is in het Nederlands, behalve als er vrouwen zijn die geen Nederlands spreken, dan is het in het Engels

Locatie: de workshop wordt gegeven in de praktijkruimte in “de Stadstuin”
Europalaan 500 in Utrecht
Goed bereikbaar met zowel auto als OV.

Investering:

120€ voor de hele dag

Tickets verkrijgbaar via
https://www.chipta.com/PelvicSelfcare/19030/selectticket

– English –

DO YOU…

wish to gain knowledge of your feminine body?
you like to know more about your sexuality?
wish to experience true sisterhood in a safe setting?
want to learn how to free your pelvic space from blockages and pain?
want to be guided through your body by a highly skilled Midwife?
long to feel shiny with an inner glow?
long to feel soft and at ease with your body?

Then this weekend is for you!

Do you feel you have to be wonderwoman in order to organise your life?

As women we have the tendency to feel into others’ needs and wishes, sometimes bypassing our own. When you start to take the time to pay attention to your Pelvic Space, you will increase your capacity of setting healthy boundaries, your health will improve, you will shine more and have an increased awareness of your own sexuality. Overall you’ll feel more relaxed and experience more happiness.
During this workshop you’ll learn how to massage your own pelvic floor. By learning how to do this yourself, you can feel exactly what your body needs.
You will learn things about your feminine sexuality you’ve never heard before. It will give you a good foundation in understanding and taking care of your body.

Through soft exercises, based on the power of touch, you’ll be guided to get in contact with your pelvic space and womb. Throughout the day you’ll experience true sisterhood, fun and laughter all embedded in a safe container.

Pelvic Self-Care

The technique of Pelvic Self- Care will be presented, which is a mix of haptonomie (although she is not a haptotherapist, but experienced haptotherapie herself), fascia release, triggerpoint massage and energetic work. During this part of the workshop you’ll learn how to massage your pelvic space and vagina, to release yourself from blockages. These blockages cause numbness and/or pain, often created by emotions that could not be expressed. By gentle internal massage through the Pelvic Self-Care technique, the tissue gets soft so relaxation occurs, emotions can run free in the body and the numbness or pain dissolves. Daphne will show the technique on her naked body. It is important you feel comfortable watching this. During the practise it is possible to cover yourself with a blanket so no nudity is required.

Who is Daphne?

Daphne is a midwife who used to work in a highly medical environment. Therefore, Daphne has a lot knowledge of the feminine body.
Nowadays Daphne mostly works as a Women’s Health Practioner, where she focuses on her work as a bodyworker. After attending several trainings like getting a certification as a tantric-bodyworker, visceral therapy de-armouring, Gaia- method and Holistic Pelvic Care- practioner, she developed her own way of working in the feminine body. From this she created her own technique called Integral Pelvic Therapy™ . Together with Marriette Frits she started a post HBO education, from which the first midwifes and bodyworkers are being officially trained as IPT practitioners.
Daphne feels every woman deserves the gift to get in touch with her own body, to experience her sensuality and her female essence. As a midwife, she used to work a lot with the Pelvic Care technique, and also there she noticed a huge advantage in the progress and experience of childbirth.

Investment:

120€ for the whole day

Subscribe now by buying your ticket at:

https://www.chipta.com/PelvicSelfcare/19030/selectticket

Practical
Arrive between 9.30 and 10 AM, we start at 10 AM
Maximum participants of 10 women
Please bring a pair of warm socks, a mat and a blanket
Lunch is shared on a Potluck Base

Location: De Stadstuin
Europalaan 500 in Utrecht